Gregor Roberston, Alkalde

Noong Nobyembre 2014, si Gregor Robertson ay nahalal ng pangatlong termino bilang Alkalde ng Vancouver.

Siya ay muling nahalal upang tuluy tuloy na itaguyod ang kaunlarang nakamit sa unang anim na taon sa panunungkulan, sa mga prayoridad tulad ng:

  • Pagpapaunlad ng pampublikong transportasyon
  • Pagta-trabaho upang wakasan ang kawalan ng tahanan sa mga lansangan
  • Pagtugon sa abot-kayang pabahay
  • Pagsasagawa ng mga hakbang upang ang Vancouver ay maging pinakaluntiang lungsod sa buong mundo

Pinangunahan ni Alkalde Robertson ang paglikha ng unang malawakang Estratehiyang Aksyong Pang-Ekonomiya ng lungsod at siya ay nakatuon na palaguin ang isang nasusuportahan at buhay na ekonomiya sa Vancouver na naka-sentro sa mga sektor na may mataas na antas ng pag-yabong tulad ng digital media, malinis na teknolohiya at napapalitang enerhiya. Sa pagiging Alkalde ni Gregor ay nakita sa Vancouver ang mga mayoryang pamumuhunan sa sektor na teknolohiya na may mga bagong opisina mula sa Microsoft, Telus, Hootsuite, Facebook at Twitter.

Si Alkalde Robertson ay nakatuon sa pagpapaunlad ng matagumpay na pamana ng 2010 Winter Olympics at Paralympic Games, na nakalagom ng benepisyong pang-ekonomiya na mahigit $350 milyon at nakalikha ng mahigit na 3,000 na bagong trabaho sa rehiyon ng Metro Vancouver. Naitayo ni Alkalde Robertson ang Vancouver bilang internasyonal na Luntiang Kapital – isang syudad na ang pagiging luntian ay mahusay para sa pangangalakal. Pinatnubayan rin niya ang paglilikha at pagsasakatuparan ng Greenest City 2020 Action Plan na nagkamit ng gantimpala at naglalayong gawin ang Vancouver na isang internasyonal na lider na pangkapaligiran sa lahat ng bagay- mula sa enerhiyang episyente at pagbabawas ng basura, malinis na hangin at lokal na pagkain.

Ang Alkalde ay lagi ring naalinsunod na tagapagtanggol ng mga bagong puhunan sa mabilis na transportasyon sa buong Metro Vancouver- lalo na ang Broadway na pasilyo ng Vancouver, ang pangalawang pinakamalaking sentro ng trabaho at pinaka-okupadong pasilyo ng mga bus sa North America. Noong Enero 2015, siya ay nahalal na bagong Tagapamuno ng Konseho ng mga Alkalde ukol sa Transportasyong Pang-rehiyon.

Sa ilalim ng pamumuno ni Alkalde Robertson, ang Vancouver ay patuloy na nasa ranggo ng mga lungsod sa buong mundo kung saan pinakamahusay mabuhay, na may isa sa mga pinaka-kompetensyang kapaligiran sa pag-hahalina ng mga bagong trabaho at puhunan. Ang Lungsod ng Vancouver ay napangalanan rin ng Business Magazine na Most Innovative Organization sa probinsiya ng BC dahil sa inisyatiba nito sa “open data.”

Nagawa niya na ang abot-kayang pabahay ay isang pangunahing prayoridad, sa pamamagitan ng sampung-taong plano na magkaloob ng libu-libong pabahay na abot-kaya ang halaga para sa mga taga-Vancouver sa lahat ng antas ng edad, habang sinisigurado na ang mga abot-kayang pabahay na umiiral ay napapangalagaan. Noong 2013, ang Vancouver ay may pinakamataas na bilang ng mga inumpisahang bahay sa loob ng 40 taon, na may rekord na pangalawang sunud-sunod na taon sa pag-papaapruba ng mga bagong paupahang pabahay at nalampasan ng Lungsod ang 1,000 na mga bagong laneway na bahay.

Bilang Alkalde, napangasiwaan niya ang mahalagang pag-unlad papunta sa layuning wakasan ang kawalan ng tahanan sa mga lansangan pagdating ng 2015, sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga bagong silungan para sa walang bahay habang nangungutang ng mahalagang puhunan para sa mga bagong pabahay na pang-masa sa buong lungsod. Mula noong 2009, halos 500 na katao ang lumipat mula sa mga silungan patungo sa permanenteng pabahay, at 600 na bagong yunit ng pang-masang pabahay ang magbubukas sa iba’t-ibang dako ng Vancouver ngayong taon.

Sumusuporta sa pamumuno ng Vancouver Police Department, si Alkalde Robertson ay nag-tatrabaho rin upang ang Vancouver ay maging mas ligtas na lungsod sa paninirahan at pag-aaruga at pag-bubuo ng pamilya. Ang antas ng mga mararahas na krimen at krimen ukol sa ari-arian ay parehong bumaba ng malaki sa loob ng nakaraang anim na taon at noong 2013 ay naitala ang pinakamababang antas ng pagpatay sa kapwa sa kasaysayan ng Vancouver.

Bago pumasok sa larangan ng pulitika, si Gregor ay isa sa mga nagtayo ng Happy Planet, isang kumpanya na may panglipunang responsibilidad na gumagawa ng mga organikong katas ng prutas at nagtataguyod ng kalusugan at nutrisyon. Siya rin ay dating naging kinatawan ng Vancouver-Fairview bilang Miyembro ng Pambatasang Asembleya ng British Columbia.

Si Alkalde Robertson ay isang mapagmalaking ama at masugid na tagahanga ng parehong soccer at hockey. Madalas siyang makikita sa bayan na sumusuporta sa masiglang lokal na sining ng Vancouver at pangsambayanang kultura - may mga pagkakataong siya ay nagpapatugtog ng kanyang tuba o tambol.